AFFÄRSIDÉ

Accuratus affärsidé går ut på att hjälpa förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar att hitta struktur och effektivitet i sin förvaltning.

Accuratus- Vi växer tillsammans

Accuratus hjälper fastighetsägare, bygg- och anläggningsbolag samt förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar att strukturera och effektivisera sin verksamhet.

För bostadsföreningars räkning kan Accuratus hjälpa till att granska avtal, se över frekvenser och komma med förslag som kan förbättra skötseln. Vi kan även jämföra avtal mot levererad skötsel för att se över eventuella brister och avvikelser.  Då det varit stor efterfråga på att vissa föreningar även vill köpa allmän inre- och yttre skötsel, kommer detta vara möjligt nu. Accuratus kommer inte att vilja jobba så som andra bolag, med statiska frekvenser, utan istället sälja timmar per vecka eller månad. Här går vi istället igenom behovet och därefter gör vi en uppskattning på antal timmar som behövs för att utförandet ska bli precis som föreningen önskar. Lite som förr i tiden, när man bad ”vaktis” om hjälp, när man visste att han/ hon alltid var där på tex tisdagar. 

För fastighetsägares, bygg- och anläggningsbolag samt förvaltningsbolags räkning kan Accruratus hjälpa till med att utföra omstruktureringar i organisationen, ta fram manualer på system, upprätta egenkontroller samt vara ett bollplank inom arbetsledning samt verksamhetsfrågor. Accuratus kan även analysera budget och resultat och effektivisera arbetet för bättre lönsamhet.Accuratus kan du anlita om du behöver konsulthjälp, kortare eller längre tid, men även som en kortsiktig lösning vid toppar i en produktion, säsong, sjukdom eller dylikt. Ofta kan Accuratus hjälpa till på kortare varsel.