AFFÄRSIDÉ

Accuratus affärsidé går ut på att hjälpa förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar att hitta struktur och effektivitet i sin förvaltning.

Accuratus- Vi växer tillsammans

Accuratus hjälper fastighetsägare, bygg- och anläggningsbolag samt förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar att strukturera och effektivisera sin verksamhet.

Vi går igenom utemiljön tillsamman. Vi gör upp en plan hur bl.a annat växtval kan genererar mindre skötsel, tryggare grönområden samt bättre estetik och lönsamhet.

För bostadsföreningars räkning kan Accuratus hjälpa till att granska avtal, se över frekvenser och komma med förslag som kan förbättra skötseln. Vi kan även jämföra avtal mot levererad skötsel för att se över eventuella brister och avvikelser. 

För fastighetsägares, bygg- och anläggningsbolag samt förvaltningsbolags räkning kan Accruratus utöver ovan, hjälpa till med att utföra omstruktureringar i organisationen, ta fram manualer på system, upprätta egenkontroller samt vara ett bollplank inom arbetsledning samt verksamhetsfrågor. Accuratus kan även analysera budget och resultat och effektivisera arbetet för bättre lönsamhet.

Accuratus kan du anlita om du behöver konsulthjälp, kortare eller längre tid, men även som en kortsiktig lösning vid toppar i en produktion, säsong, sjukdom eller dylikt. Ofta kan Accuratus hjälpa till på kortare varsel.