PRISLISTA

Korta uppdrag debiteras enligt gällande timprislista, som för närvarande ligger på 649kr/h ex moms.

Vid längre avtal blir ni offererade en årskostnad, med debitering varje månad i förskott eller efter överenskommelse.

Teknisk förvaltning 

 -Teknisk förvaltare 

Fastighetsservice

-Inre skötsel 

-Yttre skötsel

Organisationsutveckling

-Upprätta egenkontroller för att säkerhetsställa god kvalitet och kundnöjdhet.
-Upprätta hjälpmedel för att strukturera, kalkylera eller effektivisera arbetssätt.

Projektkoordinator

- Samordna entreprenörer, dokumentera dagens arbete, hantera protokoll, daglig tillsyn. Egentligen allt som ett bygge behöver hjälp med, där vi sätter arbetsuppgifterna inför varje byggstart.

Pris per mil

Priset gäller per påbörjad mil

35 kr/ mil

Pris per konsulttimme

Priset gäller per påbörjad timme

649kr/ h

På ovanstående priser tillkommer lagstadgad moms