BLOGG

Nu är det hög tid att boka skötseltillsyn! Tillsynen innehåller ett nuläge samt åtgärdsförslag: - för att minska skötselåtgärder - rent estetisk för att få en mer lättskött utemiljö - för ökad trygghet i utemiljön - för att förhindra skador på fastighetens fasad eller grund. Om man önskar gå vidare med några förslag kan dessa utföras i egen regi...