#FASTIGHETSSERVICE #UTEMILJÖ #TILLSYN #GRÖNYTESKÖTSEL #FASTIGHETSBRANSCHEN #FÖRVALTNING #ACCRETUS #ACCURATUS #SFP #SOM VÄXER TILLSAMMANS

#ORGANISATIONSUTVECKLING #LEDARSKAP #FÖRÄNDRINGSLEDNING #STRUKTUR #KALKYL #BERÄKNING #UTVECKLING